Rondje bewustwording

Afgelopen maand ben ik naar ‘de dag van de KAM professional’ geweest.

Het onderwerp van die dag ‘Hoe krijg je ze zover’ sprak mij aan!

Met vak(gen)(idi)oten hebben wij geluisterd naar de inspirerende woorden van Jan van Setten. Met enthousiasme en humor!

Hij had het over de werkplekinspectie en trok daarbij een ‘gezicht als een oorworm’ 😉 ….

En inderdaad, ik geef hem gelijk, het komt heel bekritiserend over.

Dus beter; veiligheidsronde.

Medewerkers betrekken zal het bewustzijn vergroten. In gesprek gaan en samen een oplossing bedenken werkt beter dan het opleggen van veiligheidskundige aspecten.

Denk bijv. aan geschikte en passende PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen).

Een voorbeeld uit de praktijk,

Een medewerker voert werkzaamheden uit in een hoogwerker. Op die locatie was er een helmplicht. Het waaide (werkzaamheden konden doorgaan), maar er zat geen stormbandje aan zijn helm. Dit is voor hem geregeld en het werkt voor hem veel fijner!

Kortom, samen kijken naar oplossingen werkt erg motiverend!

Hulp nodig bij de veiligheidsrondgangen of meer weten?

Neem contact met mij op.