Tijd vliegt!

We zitten al midden in de decembermaand richting het nieuwe jaar.

Wat heeft 2021 ons gebracht en wat zijn de plannen richting het nieuwe jaar.

Het terugblikken, evalueren en plannen maken gebeurt in het kwaliteitsmanagement systeem middels een managementreview en -plan en qua veiligheid in een Arboverslag en -plan.

Wat betreft Management Safety Altena,
Gestart in januari dit jaar. Verschillende opdrachten uitgevoerd.

Wat geeft mij voldoening? Bij de (MKB) bedrijven advies en ondersteuning bieden in veiligheid (Arbobeleid, RI&E / toolboxen / werkplekinspecties enz.). Assistentie bij het opvolgen van acties uit het plan van aanpak zodat de RI&E ook werkelijk nuttig is.

Duidelijk en efficiënt, zodat wanneer ik de deur uitloop de opdrachtgever zegt: ‘Top, een last van mijn schouders!’

Ondersteuning in kwaliteitsmanagement, denk aan mappenstructuur, volgen van een proces (opstellen als deze er niet is) zodat het eindproduct naar wens is. Middels interne audits kijken of het ook zo uitgevoerd wordt. Kan het beter? Daarop sturen.

Het begint een missie te worden:
Doelgericht, efficiënt en met plezier de kwaliteit en veiligheid van jouw bedrijf te verbeteren.

Kijk ik even naar mijn kernwaarden komt dit toch mooi overeen.

Dus dank huidige opdrachtgevers voor afgelopen jaar en door naar een mooie samenwerking in het volgende jaar.

Voor nieuwe opdrachtgevers die hier maar tegenaan blijven ‘hikken’. Helemaal niet nodig!

Proost ik met jou volgend jaar?

Fijne dagen en een goed begin!

Meer weten? Neem contact met mij op.
We inventariseren dan samen de mogelijkheden voor jouw bedrijf.