Van ‘log’ naar ‘light’

Van ‘log’ naar ‘light’,
Zeker niet het idee om ‘licht’ over veiligheid na te denken, in tegendeel!

Bij een opdrachtgever was de vraag de VGM-structuur behapbaar en laagdrempelig te maken. Dit om juist iedereen te motiveren dat dit een gewoonte wordt.

Hoe heb ik het aangepakt?

• Het creëren van bewustwording en het geven van persoonlijke aandacht;
• Het aanstellen van Safety Coaches, die elk verantwoordelijk zijn voor een eigen deelgebied;
• Het gebruiksvriendelijker maken van documenten;
• Eens in de twee weken is er een ‘veiligheidsronde’: tijd voor evaluatie, tips en terugkoppeling.
Dit is een proces van continue verbeteringsstappen maken.

Het resultaat: werknemers blijven op een positieve en bewuste manier aan de slag met het aspect veiligheid. En meerdere schouders dragen dezelfde last. Men houdt elkaar scherp en met vereende kracht werken ze de administratieve lasten weg.

Hoe is de veiligheid op de werkvloer bij jou geregeld?

Hulp nodig bij de uitwerking?
Meer weten? Neem contact met mij op.
We inventariseren dan samen de mogelijkheden voor jouw bedrijf.