Van ‘log’ naar ‘light’

Van ‘log’ naar ‘light’,
Zeker niet het idee om ‘licht’ over veiligheid na te denken, in tegendeel!

Bij een opdrachtgever was de vraag de VGM-structuur behapbaar en laagdrempelig te maken. Dit om juist iedereen te motiveren dat dit een gewoonte wordt.

Hoe heb ik het aangepakt?

• Het creëren van bewustwording en het geven van persoonlijke aandacht;
• Het aanstellen van Safety Coaches, die elk verantwoordelijk zijn voor een eigen deelgebied;
• Het gebruiksvriendelijker maken van documenten;
• Eens in de twee weken is er een ‘veiligheidsronde’: tijd voor evaluatie, tips en terugkoppeling.
Dit is een proces van continue verbeteringsstappen maken.

Het resultaat: werknemers blijven op een positieve en bewuste manier aan de slag met het aspect veiligheid. En meerdere schouders dragen dezelfde last. Men houdt elkaar scherp en met vereende kracht werken ze de administratieve lasten weg.

Hoe is de veiligheid op de werkvloer bij jou geregeld?

Hulp nodig bij de uitwerking?
Meer weten? Neem contact met mij op.
We inventariseren dan samen de mogelijkheden voor jouw bedrijf.

Denk vooruit!

Denk vooruit!
Gelezen? Gehoord? Onlangs groot in het nieuws. Voorbereiden op noodsituaties.
Is dit in jouw organisatie al geregeld?

Voor jou als werkgever best fijn als je weet wat je moet doen bij een calamiteit.

Denk aan:
– medewerkers die opgeleid zijn voor bedrijfshulpverlening
– is er een verzamelplaats aanwezig en bekend bij mijn medewerkers
– zijn er middelen aanwezig die helpen bij een incident/calamiteit
– hoe verloopt de communicatie
– etc.

Dit alles hoort omschreven te zijn in een ‘bedrijfsnoodplan’ en nog belangrijker dat iedereen weet hoe het zit. Men weet wat te doen, ze een instructie te geven.

Ook dit is een standaard onderdeel van de bekende RI&E, de risico inventarisatie en evaluatie van een bedrijf. Zo zie je dat dit toch echt de basis is.

Hulp nodig bij de uitwerking?
Meer weten? Neem contact met mij op.
We inventariseren dan samen de mogelijkheden voor jouw bedrijf.

Van achter naar voor – omdenken

Van achter naar voor..
Huh, wat bedoel je? Hoe een onveilige situatie kan leiden tot procesverbetering aan de voorkant.
Dit vind ik nu precies zo leuk aan mijn werk!
Onlangs was ik bij een bedrijf.
Buiten was men bezig met een spectaculaire actie. Directeur vroeg mij, gaat het allemaal volgens ‘het boekje’?
Mijn antwoord; er zijn zeker punten voor verbetering 😉
Om daar meer inzicht in te krijgen heb ik toen een presentatie mogen maken, directie, alle projectleiders en werkplaatsmanager zijn hiervoor uitgenodigd.
Een mooi sparmoment, doordat mensen zelf betrokken worden, meedenken, wordt iets eigen en niet opgelegd omdat het ‘moet’. Nagedacht is om voortaan vooraf bij de werkvoorbereiding (meer) tijd/middelen te benutten om het werk aan de uitvoeringszijde efficiënter (en veiliger) te kunnen uitvoeren.

Meer weten? Neem contact met mij op.
We inventariseren dan samen de mogelijkheden voor jouw bedrijf.

Feestje!

Zelf ben ik bijna jarig! Ik hoor het wel eens, nou ik sla het een keer over. Wat een gedoe en een geregel! Ik niet hoor! Ja, je hebt wat organisatietalent nodig, maar dan heb je ook wat!!

Idd, het kost wat tijd en energie om dit te regelen. Maar goed, toch leuk als het weer geregeld is en je ervan kunt genieten. En wat handig als je iets uit kan besteden! Zo houd ik mijn feestje in een nabij gelegen café. Zelf heb ik leuke uitnodigingen gemaakt (al zeg ik het zelf 😉).

Organiseren van veiligheid is ook zo’n ding!
Bijhouden van opleidingen, organiseren van veiligheidstraining / toolbox. En denk ook aan het organiseren van een PMO (preventief medisch onderzoek).

Het goed overzicht helpt erbij. Wie heeft wat nodig? Medewerkers gelijktijdig de opleiding (intern) kunnen volgen in bijvoorbeeld 1 avond is efficiënt en kostenbesparend.
Een goede registratie en archivering zorgt dat u voldoet aan wet- en regelgeving.
Hulp nodig? Ik houd wel van een feestje 😉

Meer weten? Neem contact met mij op.
We inventariseren dan samen de mogelijkheden voor jouw bedrijf.

‘Ontdooitheorie’

Hoe krijg ik de werknemers zover? Soms staan ze met de hakken in het zand. Is er weerstand. Soms gebruik ik de ‘ijsbergtheorie’ , geef ik uitleg over het nut en de noodzaak van het doen van meldingen.

De veiligheidsrondes, ook wel genoemd werkplekinspecties, de instructies, het
dragen van de PBM’s, invullen van formulieren, de registratie daarvan etc. etc.

Ze imponeren met mijn lichaamslengte gaat wellicht niet lukken, ik ben namelijk niet zo groot.
Erachter komen wat hun visie is om iets wel of niet te doen, dat is interessant.
Met interesse, aandacht en respect ga ik op onderzoek uit.

Vaak blijkt;
• Onbewust van de gevaren
• Veel te complexe formulieren
• Teveel werk

Samen op zoek naar oplossingen,
• Hoe wordt bewustzijn gecreëerd?
• De formulieren, kan het efficiënter?
• Planning m.b.t. veiligheidsrondes e.d.?
• Kunnen we dit met meerdere mensen faciliteren?

Na een gesprek met directie/verantwoordelijke wordt een plan van aanpak opgemaakt n.a.v. de bevindingen.

Een vervolgafspraak helpt de ‘trigger’ te zijn.
Aan de slag! Met als goed gevolg dat mensen weten wat de verwachtingen zijn, duidelijk is wat te doen. De samenwerking gaat veel beter.

IJsbergtheorie? Misschien beter, ontdooitheorie 😉

Meer weten? Neem contact met mij op.
We inventariseren dan samen de mogelijkheden voor jouw bedrijf.

Nieuw jaar!

Werd ik herinnerd aan de ‘Ruim je bureau op dag’ is dat precies wat ik begin van het jaar altijd doe.

Nou ja, ik houd het altijd netjes bij hoor 😊
Maar begin van het jaar toch even alles resetten voor het nieuwe jaar.

Januari staat helemaal in het teken van resetten.
Zo ga ik bij opdrachtgevers door hun Arbobeleid heen.
• Wat is er afgelopen jaar gebeurd?
• Is er tevredenheid, waar moeten we bijsturen? Resetten?
• Alles geregistreerd, gearchiveerd?
• Alles nog up-to date? Denk aan de RI&E..
• Wat gaan we plannen dit jaar?

Er is weer een actueel Plan van Aanpak en het geeft structuur.
Plan – Do – Check – Act.

Overzichtelijk, gestructureerd, opgeruimd!

Meer weten? Neem contact met mij op.
We inventariseren dan samen de mogelijkheden voor uw bedrijf.
(En.. dat geldt ook voor Kwaliteitsbeleid 😉)

Op kamp, het lijkt wel procesmanagement!

Weet het nog als de dag van gisteren, op kamp met school.
Op de fiets naar de plaats van bestemming.

Vooraf kregen we een hele lijst wat we moesten meenemen, erg handig.
Waarom?
• Je vergeet niets, weet precies wat je mee moet nemen (en mee terug);
• je kan mooi afvinken wat je al hebt ingepakt.

Wat ga je allemaal doen op kamp? Een weekplanning maakte het duidelijk.
Oh, en dan die corvee lijst. Ook superhandig!
Waarom?
• Je weet wanneer je aan de beurt bent;
• je weet wat je moet doen;
• duidelijke communicatie wie, wat en wanneer doet.

Lijkt wel procesbeheersing!

Je omschrijft in een workflow hoe je werkt, wie het uitvoert, registreert en waar het wordt gearchiveerd. Welke input heb je nodig en wat is de output van dit proces.
Handig!!

Waarom?
• Werken met processen kan leiden tot certificering (ISO 9001 kwaliteitsmanagement);
• het biedt jouw klanten zekerheid en willen met je werken;
• je bespaart kosten, als het proces op orde is verminder je de kans op fouten en werk je efficiënter;
• door continue controle en verbetering ontwikkelt jouw bedrijf.

Handig!!
Dus daarom.

Heb een gratis E-book gemaakt met eenvoudige uitleg. Interesse? Stuur dan een PB.

Meer weten? Neem contact met mij op.
We inventariseren dan samen de mogelijkheden voor uw bedrijf.

KAM op je bordje?

Herkenbaar?
Met betrekking tot de ‘A’ van Arbo,
de RI&E is uitgevoerd en er moet een ‘preventiemedewerker’ aangesteld worden.

Het gebeurt nogal eens,
iemand wordt toegewezen en lijkt de meest geschikte persoon.
Vol goede moed gaat diegene aan de slag.
Er moet een plan van aanpak gemaakt worden n.a.v. de uitgevoerde risico inventarisatie en evaluatie.
Wat houdt het nu eigenlijk in? Oh en binnenkort staat ook de VCA auditor op de stoep.

Ik maak het mee bij bedrijven.
De persoon heeft vlekken in de nek en klotsende oksels.

Via via kwam diegene bij mij terecht.
En ja, enigszins argwanend …. hoe dan?!?!?!

Hoe ik ze geholpen heb?
Alle actielijsten verzameld (dat waren er nogal wat) en volgens eigen methodiek in een duidelijk overzicht (noem het plan van aanpak) gezet.
Orde scheppen in de chaos.
Dit communiceer ik naar mijn opdrachtgever en… ik informeer ze waar ik ze mee kan helpen.
Dat is het beginpunt, kijken waaraan voldaan moet worden.
Daarna help ik ze dit ook te gaan uitvoeren en (zeer belangrijk) te registreren.

De argwaan? Ik zie het verdwijnen gelukkig.
Men wilt graag een vervolgafspraak. Dit draagt bij aan de opvolging, structuur en het voldoen aan de arbeidsomstandighedenwet.
Delen we het bordje 😉

Meer weten? Neem contact met mij op.
We inventariseren dan samen de mogelijkheden voor jouw bedrijf.

‘Alleskunner’

Tijd vliegt!