In NEN-EN 1090-2 zijn de technische eisen voor het vervaardigen van staalconstructies vastgelegd.

NEN-EN 1090-2 wordt sinds het verschijnen in 2008 in de meeste staalconstructiebestekken van toepassing verklaard, zoals in de Stabu-bestekken hoofdstuk 25, maar ook bestekken van de overheid (o.a. de ROK). In EN 1090-2 norm zijn de spelregels voor het vervaardigen van staalconstructies vastgelegd. Er is onder andere in geregeld hoe er omgegaan moet worden met uitvoeringklassen (EXC’s), zagen, knippen, snijden, lassen, stralen en conserveren, maken van boutverbindingen, montage en toleranties. Het is van groot belang dat iedereen die in de staalbouw werkzaam is weet wat de technische eisen zijn voor het vervaardigen van staalconstructies.

Aan deze eisen van de EN 1090-2 moet ook voldaan worden om in aanmerking te komen voor een gecertificeerd FPC-systeem volgens EN 1090-1. Deze certificering is nodig om de voor constructieve stalen en aluminium onderdelen per 1 juli 2014 verplichte CE-markering af te mogen geven.

Ons bedrijf is gecertificeerd!