Kennis uitgebreid door behalen van IWC-S en VTW-2

Voor m.n. de werkzaamheden op het gebied van lascoördinatie heeft L. van Wijk twee opleidingen gevolgd om de kennis te vergroten.

Een nadere toelichting wat de opleiding inhoudt:

IWC-S (International Welding Coördinator – specialist)

Door verwijzingen vanuit kwaliteitsborgingsystemen als EN 1090, ISO 3834 en interne kwaliteitseisen wordt lascoördinatie steeds belangrijker. Het coördineren van laswerk binnen een bedrijf vraagt naast kennis van de lastechniek ook om kennis van lastechnische wet- en regelgeving en aanverwante zaken die met lassen te maken hebben. De lascoördinator is de lastechnische spil binnen het bedrijf op lasgebied en is daardoor vaak bij het proces betrokken vanaf de beoordeling van de aanvraag tot en met het opleveren van het gelaste eindproduct. Na de opleiding RWC-B is dit een aanvulling/specialisatie op de kennis.

VTW-2 (Visueel lasinspecteur niveau 2)

De opleiding Visueel Lasinspecteur niveau 2 (VT-w2) is bestemd voor QA-QC medewerkers, lascoördinatoren die lasverbindingen controleren en de resultaten rapporteren. Deelnemers die zijn gecertificeerd op niveau 2 hebben de bekwaamheid bewezen om visuele inspectie uit te voeren en te beoordelen volgens Europese norm zoals NEN-EN-ISO 5817.