Diensten

Management- en secretariële ondersteuning, denk aan:

 • e-mailbeheer
 • structurering aanbrengen / mappenstructuur
 • notuleren en uitwerking
 • organiseren, uitzoeken opleiding medewerkers
 • organiseren periodiek medische onderzoek
 • klachtenregistratie/verwerking
 • etc.

Kwaliteitsmanagement, denk aan:

 • implementatie, ondersteuning ISO 9001:2015
 • beheer kwaliteitszorgsysteem
 • procesbeheersing / optimalisatie
 • implementatie, ondersteuning VCA
 • interne audits
 • ondersteuning documenteren NEN EN 1090

Veiligheidskundige taken, denk aan:

 • werkplekinspecties
 • uitvoeren en registratie toolbox / veiligheidsinstructie
 • opzetten Arbobeleid
 • opstellen Risico Inventarisatie en Evaluatie
 • opstellen Taak Risico Analyse
 • opstellen veiligheids(bewust)plan